SAŽETAK 6. DANA BOLNIČKE PREHRANE

Dani bolničke prehrane tradicionalan je stručni skup koji okuplja prvenstveno nutricioniste i dijetetičare, ali i liječnike, medicinske sestre i tehničare te osobe drugih struka zainteresiranih za temu bolničke prehrane. Ovogodišnji skup, šesti po redu, održao se 30.09.2022. u Osijeku, a tema je bila onkologija. 58 okupljenih kolega iz cijele Hrvatske poslušalo je 11 predavanja nakon […]