Nadzorni odbor:

Prof.dr.sc. Željko Krznarić
Prof.dr.sc. Mirjana Hruškar
Prof.dr.sc. Milena Mandić
Prof.dr.sc. Mirko Koršić
Prof.dr.sc. Ines Panjkota Krbavčić
Prof.dr.sc. Donatella Verbanac
Prof.dr.sc. Zlatko Giljević
Prof.dr.sc. Dario Rahelić
Jasna Nikić, dipl.oec.
Prof.dr.sc. Nada Vahčić

Stegovna komisija:

Krunoslav Šimunec, dipl.ing.
Anka Jurković, dipl.ing.
Mirna Lasić, mag.nutr.

Upravna tijela društva

Skupštinu Društva čine svi redovni članovi Društva. Predsjedništvo čini sedam članova i predsjednica.

Predsjednica:
izv.prof.dr.sc. Darija Vranešić Bender

Tajnica:
Sara Cobal, mag.nutr.

Rizničarka: dr.sc. Valentina Uroić, mag.nutr.

 

Dopredsjednici:
dr.sc. Eva Pavić, univ.mag.spec.

dr.sc. Irena Martinis

Ostali članovi predsjedništva:
dr.sc. Lea Pollak,
Mirna Lasić, dipl.ing.,
dr.sc. Ivica Vrdoljak, dipl.ing. i
Monika Vidović, dipl.ing.