Nadzorni odbor:

Prof.dr.sc. Željko Krznarić
Prof.dr.sc. Mirjana Hruškar
Prof.dr.sc. Milena Mandić
Prof.dr.sc. Mirko Koršić
Prof.dr.sc. Ines Panjkota Krbavčić
Doc.dr.sc. Donatella Verbanac
Doc.dr.sc. Zlatko Giljević
Doc.dr.sc. Dario Rahelić
Jasna Nikić, dipl.oec.
Prof.dr.sc. Nada Vahčić

Stegovna komisija:

Krunoslav Šimunec, dipl.ing.
Anka Jurković, dipl.ing.
Mirna Lasić, mag.nutr.
Branimir Dolibašić, dipl.ing.

Upravna tijela društva

Skupštinu Društva čine svi redovni članovi Društva. Predsjedništvo čini sedam članova i predsjednica.

Predsjednica:
Eva Pavić, univ.spec, dipl.ing.,

Tajnica:
Valentina Uroić, mag.nutr.

Blagajnica: Zrinka Šmuljić, mag.nutr.

Dopredsjednici:
prof.dr.sc. Darija Vranešić Bender, dipl.ing. 
dr.sc. Ivica Vrdoljak, dipl.ing.

Ostali članovi predsjedništva:
dr.sc. Lea Pollak,
Mirna Lasić, dipl.ing.,
Irena Martinis, dipl.ing. i
Monika Vidović, dipl.ing.

Blagajnica: Zrinka Šmuljić, mag.nutr.