Misija

Misija Društva je kontinuirano njegovanje digniteta struke, stvaranje uvjeta za kvalitetan rad, poboljšanje kompetencija nutricionista i dijetetičara te međunarodna suradnja.

Vizija

Poboljšanje statusa nutricionista i dijetetičara u Republici Hrvatskoj te podizanje razine svijesti i znanja populacije Republike Hrvatske o pravilnoj prehrani.

Djelatnosti

Hrvatsko društvo nutricionista i dijetetičara (HDND) osnovano je u lipnju 2014. godine. Društvo je osnovano u cilju promicanja spoznaja o pravilnoj prehrani te razvitka i unapređenja prehrane u Republici Hrvatskoj, stručnog i znanstvenog rada te njegovanja digniteta struke. HDND u okviru svoje djelatnosti predstavlja nutricioniste i dijetetičare u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu.

Djelatnosti Društva su:
  • stručno i znanstveno kontinuirano usavršavanje: organiziranje i provođenje redovitih predavanja, savjetovanja te stručnih skupova
  • poduka i savjetovanje opće populacije i stručne javnosti
  • suradnja i sudjelovanje u radu medija javnog informiranja, u svrhu komunikacije s pučanstvom o važnosti pravilne prehrane
  • poduzimanje mjera i stvaranje uvjeta za unapređivanje stručnog rada
  • skrb o prevenciji bolesti na koje se može utjecati pravilnom prehranom
  • suradnja sa srodnim i komplementarnim organizacijama i ustanovama
  • međunarodna suradnja i članstvo u međunarodnim srodnim organizacijama