Nakon duge stanke ponovno raspisan natječaj za upis poslijediplomskog specijalističkog studija „Fitofarmacija s dijetoterapijom“

Poslijediplomski specijalistički studij „Fitofarmacija s dijetoterapijom“ predstavlja oblik trajnog usavršavanja, odnosno cjeloživotnog učenja, za magistre farmacije i druge diplomirane stručnjake iz područja biomedicinskih, prirodnih ili biotehničkih znanosti.

Studij se temelji na stjecanju znanja i vještina iz područja racionalne fitoterapije, mikronutricije, dijetoterapije, istraživanja učinkovitosti te kontrole kakvoće i regulative biljnih lijekova, dodataka prehrani, medicinskih i kozmetičkih proizvoda, a koja se temelje na suvremenim znanstvenim i stručnim spoznajama. Nastava se odvija kroz predavanja, seminare i vježbe, a dodatno je prilagođena potrebama polaznika uz primjenu tehnologija e-učenja.

Trajanje studija: jedna godina (2 semestra); 60 ECTS bodova

Polaznici moraju kroz temeljne predmete postići 40 ECTS bodova, dok ostatak do 60 ECTS bodova mogu, u dogovoru s voditeljem studija i/ili mentorom, stjecati kroz ponuđene izborne predmete ovog studija, predmete drugih poslijediplomskih studija Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta ili poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu.
Poslijediplomski specijalistički studij završava polaganjem svih obveznih i odabranih izbornih predmeta te izradom završnog rada u skladu sa studijskim programom, a koji je prihvatilo odgovarajuće povjerenstvo i tijelo Studija/Fakulteta.

Završetkom studija stječe se naziv sveučilišnog magistra fitofarmacije s dijetoterapijom.

Za sve dodatna pitanja obratite se voditeljici studija prof. dr. sc. Sanda Vladimir-Knežević (email: svladimir@pharma.hr) ili u studentsku poslovnicu (email: mstefan@pharma.hr, tel: +385 1 4818 302).

Dodatne informacije o studiju pronađite na službenoj stranici Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta.