TRIBINA O KVALITETI I SIGURNOSTI HRANE

Datum i mjesto održavanja: 13. ožujka 2019. – Edukacijski centar KBC Zagreb, dvorana H. Botteri

Povodom obilježavanja Dana dijetetičara, organiziramo Tribinu o kvaliteti i sigurnosti hrane. Cilj tribine je edukacija dijetetičara/nutricionista o načinu izrade samostalnih troškovnika za nabavu prehrambenih proizvoda i hrane, te primjena uvedenih namirnica kroz izradu novih normativa kako bi se osuvremenila prehrana u bolnicama. Na tribini ćemo prezentirati i nove smjernice relevantnih društava za provođenje odgovarajuće dijetoterapije, rad Ureda za kvalitetu i novosti povezane uz Zakon o zdravstvenoj zaštiti, DTP-u i radu HDND-a.

Program

10.00 – 10.30 Pozdravni govor

Predstavnik Ravnateljstva KBC Zagreb – obilježavanje Dana dijetetičara

Eva Pavić, mag. spec., dipl. ing., Valentina Uroić, mag. nutr.

10.30 – 11.00 Pilot projekt „Hrana lokalnih proizvođača u bolničkoj prehrani“

Eva Pavić, mag. spec., dipl. ing.

11.00 – 11.30 Izrada troškovnika za nabavu prehrambenih proizvoda i hrane, te dokazivanje kriterija kvalitete (ponderiranje)

Karlo Fadić, mag. ing. preh. ing.

11.30 – 12.00 Izazovi u sastavljanju normativa s ciljem poboljšanja prehrane u bolnicama

Anka Jurković, dipl. ing. preh. teh.

12.00 – 12.30 Pauza

12.30 – 13.00 Predstavljanje novih smjernica u dijetoterapiji

Zrinka Šmuljić mag.nutr., Nikola Mesarić, mag. nutr.

13.00 – 13.30 Prikaz slučaja: Unutarnja ocjena u Službi za prehranu i dijetetiku

Doc. dr. sc. Bojana Knežević, dr. med.

13.30 – 14.00 Novosti vezane uz Zakon o zdravstvenoj zaštiti i DTP

Prof. dr. sc. Darija Vranešić Bender, dipl. ing., Eva Pavić, mag.spec., dipl.ing.

14.00 – 14.30 Rasprava

14.30 – 15.00 Sastanak HDND

 

Tribina je besplatna za sve članove HDNDa i sve dijetetičare i nutricioniste koji rade u bolnicama. Obzirom na ograničenost prostora molim sve zainteresirane da se prijave najkasnije do 04.03.2019. na mail valentina.uroic@kbc-zagreb.hr ili zrinka.smuljic@kbc-zagreb.hr