2.kongres Hrvatskog društva nutricionista i dijetetičara

NUTRICIONIZAM & DIJETETIKA 2018
2.kongres Hrvatskog društva nutricionista i dijetetičara
Zagreb, Hotel Westin 15.-16.lipnja 2018.

PROGRAM

Petak, 15. lipnja 2018.

12:00 – 12:15 OTVARANJE KONGRESA
12:15 – 12:45 Evolution of Nutrition and Dietetics and its bright future
Vladimir Vuksan
12:45 – 13:00 Personalizirana prehrana – budućnost je sada
Donatella Verbanac
13:00 – 13:15 Kako izgraditi i očuvati integritet profesije nutricionista
Iva Bele
13:15 – 13:30 (Naše klasje): Jesu li nutritivno vrjedniji proizvodi doista kvalitetniji?
Zoran Šimunić
13:30 – 13:45 Očekivanja i izazovi prilikom zaštite tradicionalnih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
Jelena Đugum
13:45 – 14:00 Inicijativa od globalnog prema lokalnom:Hrana domaćih proizvođača u bolničkoj prehrani
Karlo Fadić
14:00 – 14:15 Rasprava
14:15 – 14:45 Pauza za lagani obrok i kavu
14:45 – 15:00 Zašto je danas teško liječiti debljinu?
Mirko Koršić
15:00 – 15:15 Problem adherencije u dijetoterapiji
Maja Ortner Hadžiabdić
15:30 – 15:50 Donosi li dijetoterapija šećerne bolesti uštede u zdravstvenom sustavu, teorija i praksa
Eva Pavić
15:50 – 16:05 Koristi i rizici nadomjeska kalcija i vitamina D u prevenciji i liječenju osteoporoze
Zlatko Giljević
16:05 – 16:20 Rasprava
16:20 – 17:15 Dnevna bolnica za liječenje debljine u djece: naš sustav rada i rezultati
Radionica
17:15 – 17:45 Pauza za kavu
17:45 – 18:00 Pristup bolesniku nakon operacije srca-naša iskustva (prikaz slučaja)
Irena Martinis
18:00 – 18:15 Utjecaj edukacije i načina pripreme i termičke obrade namirnica na razinu fosfata u serumu kod bolesnika na hemodijalizi
Ivica Vrdoljak
18:15 – 18:30 Nutritivne intervencije u nealkoholnoj masnoj bolesti jetre
Darija Vranešić Bender
18:30 – 18:45 Uloga nutricionista u praćenju pretilih bolesnika nakon “sleeve resekcije želuca” u KB Dubrava (prikaz slučaja)
Mirna Lasić
18:45 – 19:00 Rasprava

Subota, 16. lipnja 2018.

09:30 – 09:45 Uloga nutricionista u dijagnostici i terapiji nutritivne alergije
Adriana Miletić Gospić
09:45 – 10:00 Uloga nutricionista u kontroli astme i njezinih komorbiditeta
Ivona Višekruna
10:00 – 10:15 Škola atopije – uloga nutricionista
Suzana Ožanić Bulić i Petra Pejnović
10:15 – 10:30 Bezglutenska prehrana
Tena Niseteo
10:30 – 10:45 Rasprava
10:45 – 11:00 Evaluacija jelovnika u osnovnim školama
Lea Pollak
11:00 – 11:15 Noviteti u sustavu kontrole pesticida kao doprinos kvalitetnijoj i sigurnijoj hrani na tržištu
Iva Pavlinić Prokurica
11:15 – 11:30 Važnost prehrane u očuvanju oralnog zdravlja
Hrvoje Jurić
11:30 – 11:45 Unapređenje javnozdravstvenog nutricionističkog programa promocijom hidratacije među radnicima
Gordana Kenđel Jovanović, Sandra Pavičić Žeželj
11:45 – 12:00 Prednosti konzumacije prirodne mineralne vode (sponzorirano predavanje, Jamnica)
Mašenjka Katić
12:00 – 12:15 Rasprava
12:15 – 12:45 Pauza za kavu
12:45 – 13:00 Smjernice za kliničku prehranu u upalnim bolestima crijeva
Željko Krznarić
13:00 – 13:15 Minute for IBD – Sastav fekalne mikrobiote u odraslih novodijagnosticiranih bolesnika s upalnim bolestima crijeva
Mihaela Perić
13:15 – 13:30 Intravenska primjena vitamina
Dina Ljubas Kelečić
13:30 – 13:45 System biology in nutrition
Ana Jurinjak Tušek
13:45 – 14:00 Rasprava
14:00 – 15:00 Ručak
15:00 – 15:15 Prehrana i dodaci prehrani u prevenciji i terapiji cervikalne displazije
Dubravka Vitali Čepo
15:15 – 15:30 Nutricionizam u ljekarničkoj praksi – naša iskustva
Tena Škunca
15:30 – 15:45 Važnost mikrobiote u sportaša
Nenad Bratković
15:45 – 16:00 Rasprava
16:00 – 17:00 DVORANA 1
Zajednička radionica studentske udruge Probion (PBF) i Sekcije za promociju pravilne prehrane Medicinskog fakulteta u Zagrebu: Medicinska i nutritivna terapija odabranih slučajeva bolesnika
17:00 – 18:00 DVORANA 1
Zajednička radionica studentske udruge Probion (PBF) i Sekcije za promociju pravilne prehrane Medicinskog fakulteta u Zagrebu: „MIND prehrana u funkciji prevencije neurodegenerativnih bolesti“
16:00 – 18:00 DVORANA 2
Razumijevanje poremećaja hranjenja: anoreksija, bulimija i prejedanje
Hrvoje Handl, Maja Žanko i Jelena Mavrović
18:00 – 18:15 Završna riječ i zatvaranje kongresa

Tematske cjeline:

  • Uloga nutricionista i dijetetičara u zdravstvenom sustavu
  • Praktični aspekti dijetoterapije
  • Prikazi slučajeva bolesnika
  • Opća i klinička primjena biološki aktivnih spojeva
  • Mikrobiota u zdravlju i bolesti
  • Dodaci prehrani i hrana za specijalne skupine bolesnika
  • Razmjena iskustava i znanja
  • Paneli o aktualnim temama u nutricionizmu
  • Radionice
  • i još mnogo zanimljivih tema

Organizacijski odbor: doc.dr.sc. Darija Vranešić Bender, Eva Pavić, dipl.ing., univ.spec., dr.sc. Lea Pollak, mr.sc., Ivan Vrdoljak, dipl.ing., mr.sc. Irena Martinis, dipl.ing., Valentina Uroić, mag.nutr., Sandra Krstev Barać, mag.nutr., Anka Jurković, dipl.ing., Mirna Lasić, mag.nutr.

Znanstveni odbor: prof.dr.sc. Željko Krznarić, prof.dr.sc. Mirjana Hruškar, prof.dr.sc.Damir Ježek, doc.dr.sc. Zvonimir Šatalić, prof.dr.sc. Ines Panjkota Krbavčić, doc.dr.sc. Donatella Verbanac, doc.dr.sc. Zlatko Giljević, prof.dr.sc. Mirko Koršić, prof.dr.sc. Nada Vahčić, prof.dr.sc. Davor Štimac.

Organizator: Hrvatsko društvo nutricionista i dijetetičara

 

Poštovani članovi društva, kolege i prijatelji,

Čast nam je pozvati Vas na međunarodni kongres „NUTRICIONIZAM I DIJETETIKA 2018“, 2. Kongres Hrvatskog društva nutricionista i dijetetičara koji će se održati od 15. – 16. lipnja 2018. u Zagrebu, u Hotelu Westin. Ovaj kongres plod je i nastavak našeg zajedničkog rada te domaće i međunarodne suradnje. Na kongresu ćemo predstaviti brojne nove znanstvene, stručne i praktične spoznaje na području nutricionizma i dijetetike, a sve u interesu razmjene znanja i iskustava te jačanja kompetencija. Pozivamo Vas da svojim sudjelovanjem kongres učinite još uspješnijim.

Organizacijski odbor