4. dani bolničke prehrane

Dijalog o izazovima svakodnevnog rada nutricionista i dijetetičara u zdravstvenom sustavu namijenjen nutricionistima, dijetetičarima, liječnicima, medicinskim sestrama.

9. lipnja 2017. / Rijeka, Hrvatska
Medicinski fakultet u Rijeci / Ul. Braće Branchetta 20/1, 51000 Rijeka (dvorana 2, 2. kat)

 

MJESTO ODRŽAVANJA:
Medicinski fakultet u Rijeci
Ul. Braće Branchetta 20/1, 51000 Rijeka
(dvorana 2, 2. kat)

ORGANIZATORI:
Hrvatsko društvo nutricionista i dijetetičara
KBC Rijeka
Medicinski fakultet u Rijeci

ORGANIZACIJSKI ODBOR:

  • Maja Obrovac Glišić, mag.nutr., predsjednica Organizacijskog odbora
  • Vanja Đurica, mag.nutr.
  • Prof.dr.sc. Davor Štimac, dr.med.
  • Prof.dr.sc. Željko Krznarić, dr.med.
  • Doc.dr.sc. Darija Vranešić Bender, dipl.ing.
  • Eva Pavić, dipl.ing, mag.univ.spec.
  • Mr.sc. Irena Martinis, dipl.ing.
  • Mr.sc. Ivica Vrdoljak, dipl.ing.
  • Valentina Uroić, mag.nutr

Program / petak / 9. lipnja 2017.

09:00 – 10:00 Okupljanje uz dobrodošlicu domaćina i organizacijskog odbora
09:45 – 10:00 Otvaranje stručnog skupa
Vanja Đurica, Darija Vranešić Bender
10:00 – 11:00 Postupak objedinjene javne nabave –
izazovi u svakodnevnom radu
Moderatori: Ivica Vrdoljak, Maja Obrovac Glišić
11:00 – 11:30 Nutricionisti u zdravstvenom sustavu – prepoznavanje i vrednovanje rada
Moderatori: Eva Pavić, Darija Vranešić Bender
11:30 – 12:00 Pauza za kavu
12:00 – 12:30 Nutritivni timovi i konzilijarna djelatnost
Željko Krznarić
12:30 – 14:00 Dijalog na temu organizacije procesa nutritivne skrbi u bolnicama, domovima zdravlja i javnozdravstvenim ustanovama
Moderatori: Irena Martinis, Darija Vranešić Bender
12:30 – 12:45 Pregled organizacije nutritivne skrbi u bolnicama u Republici Hrvatskoj
Irena Martinis
12:45 – 13:00 Organizacija rada Sektora za prehranu i dijetetiku KBC-a Zagreb
Valentina Uroić
13:00 – 13:15 Organizacija rada Dijetetike u KB Dubrava
Mirna Lasić
13:15 – 13:30 Organizacija rada Službe za prehranu i dijetetiku u KBC Split
Dora Bučan
13:30 – 13:45 Dijetetika i savjetovalište za prehranu Dječje bolnice Srebrnjak
Ivona Višekruna
13:45 – 14:00 Pregleda rada nutricionističkih savjetovališta pri Zavodima za javno zdravstvo u RH
Ljilja Balorda, Petra Brok
14:00 – 15:30 Radni ručak
15:30 – 17:00 Otvorene teme
Koordinatorice sekcije: Vanja Đurica, Valentina Uroić
15:30 – 15:50 Primjer dobre prakse suradnje odjela dijetetike KBC-a Rijeka i Udruge za celijakiju Primorsko-Goranske županije Rijeka
Jelena Margetić, Marina Kozina, Marina Milinović
15:50 – 16:10 Primjena tehnoloških inovacija u pripremi hrane
Luka Perman
16:10 – 16:30 Bolnička prehrana i dijetetičke metode
Tomislav Kranjec, Ivica Vrdoljak
16:30 – 16:50 Izvješće o radu društva u 2016. godini
Darija Vranešić Bender
16:50 – 17:30 Zaključci skupa, kratki informativni blok i zahvale