1. međunarodni kongres Hrvatskog društva nutricionista i dijetetičara

Finalni program

Petak, 10.6.2016.

11:00 – 12:00 Registracija
12:00 -12:15 Otvaranje Kongresa
Predsjedavajući: Željko Krznarić, Ignac Kulier
12:15 – 12:30 Željko Krznarić
Mediteranska prehrana – još uvijek zlatni standard?
12:30 – 12:45 Irena Sedej (Slovenija)
Dijetetika u Sloveniji danas
12:45 – 13:00 Stephanie De Vriese (Belgium)
Health benefits of plant-based eating with focus on cardiovascular health
13:00 – 13:15 Ignac Kulier
2016 – godina mahunarki
Sigurnost i kvaliteta hrane
Predsjedavajući: Jasenka Gajdoš Kljusurić, Nada Vahčić
13:15 – 13:30 Jelena Đugum
Sigurnost hrane nekada i sada
13:30 – 13:45 Mirjana Hruškar
Kvaliteta hrane – činjenice i mitovi
13:45 – 14:00 Draženka Komes
Čokolada kao funkcionalna hrana
14:00 – 14:15 Ines Bertinovec
Smanjenje udjela soli u proizvodima od mesa
14:15 – 14:30 Rasprava
14:30 – 15:00 Pauza za snack i kavu
Međunarodna perspektiva
Predsjedavajući: Darija Vranešić Bender, Mirjana Hruškar
15:00 – 15:20 Annemieke van Ginkel – EFAD executive committee (Netherlands)
Present and Future Perspectives in Dietetics and Nutrition
15:20 – 15:40 Emese Antal (Hungary)
Hungarian Experience with Development of Nutrition and Dietetics
15:40 – 16:00 Mašenjka Katić
Kako tumačimo nove prehrambene smjernice za Amerikance 2015-2020?
Dijetoterapija u kliničkoj praksi
Predsjedavajući: Eva Pavić, Irena Martinis
16:00 – 16:15 Tomislav Jovanović (Srbija)
Magnezij, hipertenzija i kardiovaskularne bolesti
16:15 – 16:30 Irena Martinis
Nutritivno praćenje kardiokirurških bolesnika
16:30 – 16:45 Dario Rahelić, Tomo Lucijanić
Nove smjernice za liječenje dijabetesa – kako uskladiti terapiju s dijabetičkom dijetom?
16:45 – 17:00 Valentina Uroić, Dalibor Dujmić
Nutritivna terapija metaboličkih bolesti
17:00 – 17:15 Eva Pavić
Dijetoterapija bolesti bubrega
17:15 – 17:30 Ana Mišir Krpan, Darija Vranešić Bender
Ketogena dijeta u pacijenata s glioblastomom – naša iskustva
17:30 – 17:40 Rasprava
17:40 – 18:00 Pauza za kavu
Aktualnosti i kontroverze u nutricionizmu
Predsjedavajući: Nenad Bratković, Dragana Olujić Sekulić
18:00 – 18:15 Iva Pavlinić Prokurica
Pesticidi u hrani – opasnosti i rizici
18:15 – 18:30 Lea Pollak
Sadržaj vitamina u smrznutom i svježem povrću
18:30 – 18:45 Nenad Bratković
Prehrana sportaša u teoriji i praksi
18:45 – 19:00 Goran Čolak
Moj plan primjene dodataka prehrani
19:00 – 19:10 Rasprava
19:10 – 20:00 Godišnja Skupština Hrvatskog društva nutricionista i dijetetičara

Subota, 11.6.2016.

Nutricionizam u javnom zdravstvu
Predsjedavajući: Jasna Pucarin Cvetković, Gordana Kenđel Jovanović
9:00 – 9:15 Vedran Poljak
Strateški plan prevencije kroničnih bolesti u RH
9:15 – 9:30 Lea Pollak
Nutrivigilancija i dodaci prehrani
9:30 – 9:45 Sandra Pavičić Žeželj
Povezanost prehrambenih masti i lipidnog statusa kod žena s obzirom na dob
9:45 – 10:00 Tatjana Škarić-Jurić
Koliko često i kada jedu zagrebački Romi?
Procjena nutritivnog statusa i nutricionističko savjetovanje
Predsjedavajući: Željko Krznarić, Miro Hanževački
10:00 – 10:20 Željko Krznarić
Nutrition Support Team
10:20 – 10:40 Astrid Koch (Germany)
Good Nutritional Practice
10:40 – 11:00 Miro Hanževački, Mirja Jošić
Nutricionizam u primarnoj zdravstvenoj zaštiti – naša iskustva
11:00 – 11:10 Rasprava
11:10 – 11:30 Pauza za kavu
11:30 – 12:30 Panel: Kako ispravno komunicirati i educirati pacijenta o prehrani?
Panelisti: Marijana Braš, Veljko Đorđević, Tanja Pureta, Sandra Crnko
Moderatorica: Eva Pavić
Mini-simpozij: Mikrobiota u zdravlju i bolesti
Predsjedavajući: Mihaela Perić, Željko Krznarić
12:30 – 12:55 David Berry (Austria)
Microbiota in health and disease
12:55 – 13:10 Hana Čipčić Paljetak
Microbiota research – novel insights into disease etiology
13:10 – 13:25 Marko Brinar
Microbiota in IBD
13:25 – 13:30 Rasprava
13:30 – 14:30 Ručak
Mini-simpozij o debljini
Predsjedavajući: Sara Cobal, Valentina Uroić
14:30 – 14:45 Mirko Koršić
Pristup pretilom bolesniku
14:45 – 15:00 Sara Cobal
Program prevencije pretilosti „PETICA-igrom do zdravlja“
15:00 – 15:15 Anita Špehar Uroić
Liječenje debljine u dnevnoj bolnici za djecu
15:00 – 15:15 Maja Baretić, Martina Matovinović
Liječenje debljine u dnevnoj bolnici za odrasle
15:30 – 15:40 Rasprava
Nutritivne dileme u pedijatriji
Predsjedavajući: Sanja Kolaček, Anita Špehar Uroić
15:40 – 15:55 Sanja Kolaček
Prehrana i rast djece s nutritivnim alergijama
15:55 – 16:10 Zrinjka Mišak
Može li se rizik celijakije smanjiti odgovarajućim dijetetskim mjerama
16:10 – 16:25 Iva Hojsak
Primjena probiotika u dječjoj dobi
16:25 – 16:40 Tena Niseteo
Pothranjenost kao čimbenik rizika u hospitalizirane djece
16:40 – 16:50 Rasprava
16:50 – 17:10 Pauza za kavu
Mini simpozij: umjerena konzumacija piva i zdravlje
Predsjedavajući: Donatella Verbanac, Darija Vranešić Bender
17:10 – 17:25 Donatella Verbanac
Ksantohumol: biološki aktivna tvar u pivu
17:25 – 17:40 Darija Vranešić Bender
Umjerena konzumacija piva i zdravlje
17:40 – 17:55 Željko Šatović GULA
Pivo i kultura stola
17:55 – 18:00 Rasprava
18:00 – 19:00 Panel: Poremećaji hranjenja
Panelisti: Hrvoje Handl, Darko Marčinko, Milena Skočić Hanžek, Maja Žanko
Moderatorica: Jelena Mavrović Balabanić
19:00 – 19:15 Završne poruke i zatvaranje kongresa

Poster sekcija

 1. Problem malnutricije i nutritivne potpore u bolesnika na kućnom liječenju (Željko Krznarić, Darija Vranešić Bender, Vanesa Benković, Mirna Dremel, Božena Vrabec, Miro Hanževački)
 2. Interdisciplinarni pristup u ekstremno pothranjene djevojke s anoreksijom nervozom restriktivnog tipa (Tatjana Lesar, Orjena Žaja, Vedrana Škoro, Ines Banjari)
 3. Statistička analiza odstupanja jela i jelovnika od preporuka za odraslu, aktivnu mušku osobu primjenom neizrazite logike (Ivana Bečić, Ivana Polović, Jasenka Gajdoš Kljusurić)
 4. Kvaliteta obroka bolesnika onkološke dnevne bolnice KBC-a Rijeka (Obrovac Glišić Maja, Margetić Jelena, Kozina Marina, Belac-Lovasić Ingrid)
 5. Životne navike učenika srednjih škola (Andrea Blažinović, Jasna Pucarin-Cvetković)
 6. Javnozdravstvena promocija mediteranske prehrane u predškolskoj ustanovi – primjer dobre prakse (Gordana Kenđel Jovanović, Sandra Pavičić Žeželj, Anica Radeta)
 7. Utjecaj strukture prehrane i mentalnog zdravlja na pojavu pretilosti u populaciji otoka Visa (Željka Tomas, Matea Zajc Petranović, Tatjana Škarić-Jurić, Marijana Peričić Salihović, Branka Janićijević, Nina Smolej Narančić)
 8. Bioaktivne komponente ljekovitog bilja u vodenim tinkturama koje se mogu koristiti kao dodaci prehrani (Marija Jakelić, Maja Benković, Ana Jurinjak Tušek, Davor Valinger, Tamara Jurina, Jasenka Gajdoš Kljusurić)
 9. Utjecaj polifenola (Prunus spinosa L.) i Whey proteina na oksidacijsko/antioksidacijski status u C57BL/6 miša (Irena Landeka Jurčević, Domagoj Đikić, Monika Fumić, Ivona Paradžik, Lea Sabljić)
 10. Sadržaj glutena u komercijalnim pivima na hrvatskom tržištu (Lea Pollak, Darija Vranešić Bender, Andrea Adanić)
 11. Revidirana procjena i utjecaj dijetarnih polifenola na omjer crijevnih bakterija i stanica u ljudskom tijelu (Tomislav Meštrović, Mario Matijašić, Hana Čipčić Paljetak, Mihaela Perić, Marina Panek, Donatella Verbanac)
 12. Project “Minute for IBD” in Croatia – translational approach to microbiota composition assessment (Marina Panek, Donatella Verbanac, Mihaela Perić, Anja Barešić, Hana Čipčić Paljetak, Mario Matijašić, Dina Ljubas Kelečić, Marko Brinar, Marija Urek, Nikša Turk, Željko Krznarić)
 13. Utjecaj Sheme školskog voća i povrća na prehrambene navike djece (Dr.sc Lea Pollak, Andrea Adanić Pajić, mag.nutr,  dr.sc Vedran Poljak Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb)
 14. Procjena nutritivnog statusa djece školske dobi: mitovi roditelja i stvarnost djece (Andrea Adanić Pajić, mag.nutr,  dr.sc Lea Pollak, Marina Lisičar, mag.nutr Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb)
 15. Usporedba jelovnika osnovnih škola sa jelovnicima Nacionalnih smjernica za prehranu učenika u osnovnim školama (Dr.sc Lea Pollak, Andrea Adanić Pajić, mag.nutr,  Adrijana Ćosić, dipl.ing Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb)
 16. Rizik za razvoj metaboličkog sindroma u osoba oboljelih od post-traumatskog stresnog poremećaja (Leda Borovac Štefanović, Dubravka Kalinić, Marina Mandelsamen Perica, Maja Ćurić, Ninoslav Mimica, Jasna Aladrović, Vera Folnegović Šmalc, Ivančica Delaš)
 17. Analiza udjela vitamina C i B2 u početnoj i prijelaznoj hrani za dojenčad i malu djecu (Iva Ladan, Lea Pollak)
 18. Utjecaj dijetoterapije na ishod trudnoće kod novodijagnosticirane citrulinemije tipa 1(Valentina Uroić, Nikola Mesarić, Sandra Crnko, Anka Jurković, Eva Pavić, Danijela Petković Ramadža,Vladimir Sarnavka, Ksenija Fumić, Marija Zekušić, Ana Škaričić, Marijana Grgić Medić, Ozrenka Zlopaša, Vladimir Gašparović, Vesna Elveđi Gašparović, Ivo Barić)
 19. Opasnosti prvog voćnog obroka (Valentina Uroić, Nikola Mesarić, Eva Pavić, Danijela Petković Ramadža,Vladimir Sarnavka, Jurica Vuković, Višnjica Hrustić, Ksenija Fumić, Marija Zekušić, Ana Škaričić, Karmen Bilić, Ivo Barić)
 20. Uloga mediteranske dijete u prevenciji i liječenju pretilosti kod djece i adolescenata (Eva Pavić, Valentina Uroić, Sandra Crnko, Nikola Mesarić, Anka Jurković, Karmen Lukša Jajčanin, Nevena Krnić, Anita Špehar Uroić, Nataša Rojnić Putarek)
 21. Utjecaj edukacije o prehrani na promjenu prehrambenih navika oboljelih od šećerne bolesti (Mirna Lasić, Irena Martinis, Irena Oreč, Jelena Puglenik, Dario Rahelić)
 22. Disfagija kao uzrok pothranjenosti (Dinah Vodanović, Vlasta Ivana Zupanc Isoski)

 

Organizacijski odbor: doc.dr.sc. Darija Vranešić Bender, Eva Pavić, dipl.ing., univ. spec., dr.sc. Lea Pollak, mr.sc. Ivan Vrdoljak, dipl.ing., mr.sc. Irena Martinis, dipl.ing., Maja Obrovac Glišić, mag.nutr., Valentina Uroić, mag.nutr., Nenad Bratković, mag.nutr, univ.spec, Mirja Jošić, dipl.ing., Sandra Krstev Barać, mag.nutr., Sara Cobal, mag. nutr., Marta Kovačević, bacc.nutr., Krunoslav Šimunec, dipl.ing., Anka Jurković, dipl. ing., Mirna Lasić, mag.nutr.

Znanstveni odbor: prof.dr.sc. Željko Krznarić, prof.dr.sc. Mirjana Hruškar, prof.dr.sc.Damir Ježek, doc.dr.sc. Zvonimir Šatalić, prof.dr.sc. Milena Mandić, prof.dr.sc. Damir Karlović, prof.dr.sc. Ines Panjkota Krbavčić, doc.dr.sc. Donatella Verbanac, doc.dr.sc. Zlatko Giljević, doc.dr.sc. Dario Rahelić, prof.dr.sc. Nada Vahčić, prof.dr.sc. Davor Štimac, dr.sc. Vedran Poljak, prof. dr. sc. Ivančica Delaš, prof.dr.sc. Mirko Koršić.

Organizator: Hrvatsko društvo nutricionista i dijetetičara

Partneri:

 • Hrvatsko društvo za kliničku prehranu Hrvatskog liječničkog zbora
 • Hrvatsko društvo za dijabetes i bolesti metabolizma Hrvatskog liječničkog zbora
 • Hrvatsko društvo prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista
 • Hrvatsko društvo za personologiju, poremećaje ličnosti i poremećaje hranjenja Hrvatskog liječničkog zbora
 • Hrvatski liječnički zbor
 • Institut za antropologiju
 • Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Pokrovitelji:

 • European Federation of Associations of Dietetians
 • Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske
 • Sveučilište u Zagrebu
 • Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Poštovani članovi društva, kolege i prijatelji,

Čast nam je pozvati Vas na međunarodni kongres „NUTRICIONIZAM I DIJETETIKA 2016“, 1. Kongres Hrvatskog društva nutricionista i dijetetičara koji će se održati od 10. – 11. lipnja 2016. u Zagrebu, u Hotelu Westin. Međunarodni kongres plod je i nastavak našeg zajedničkog rada te domaće i međunarodne suradnje. Izniman trud brojnih kolega i porast interesa za našu struku daje nam vjetar u leđa da budemo još bolji, razvijamo naše kompetencije i rastemo zajedno. Pozivamo Vas da svojim sudjelovanjem kongres učinite još uspješnijim.

Organizacijski odbor

logo_hdnd

 

Prijava sudionika

Prijavu je potrebno poslati u elektronskom obliku na priloženom obrascu prijave najkasnije do 10. svibnja 2016. na e-mail adresu: info@hdnd.hr.
U prijavi je potrebno predložiti oblik aktivnog sudjelovanja (predavanje ili poster). Znanstveni odbor zadržava pravo promjene predloženog oblika sudjelovanja sukladno recenziji.

Kotizacija

Kotizaciju skupa uplaćuju svi sudionici skupa osim pozvanih predavača.

Cijena kotizacije:

Vrsta sudionika do 1. travnja 2016. do 15. svibnja 2016. do 31. svibnja 2016.
Članovi HDND 300,00 kn 350,00 kn 400,00 kn
Sudionici koji nisu članovi HDND 500,00 kn 550,00 kn 600,00 kn
Studenti 200,00 kn 250,00 kn 300,00 kn

Kotizacija uključuje:

 • sudjelovanje u radu Skupa
 • stručne materijale (Program, Zbornik sažetaka)
 • potvrdu o sudjelovanju
 • ručak u subotu 11. lipnja 2016. i osvježenje u stankama

Način plaćanja kotizacije

Uplatu kotizacije potrebno je doznačiti na račun:

Primatelj: Hrvatsko društvo nutricionista i dijetetičara
Adresa: KBC Zagreb, Kišpatićeva 12, 10 000 Zagreb OIB: 97346328181
Ime banke: Erste & Steiermärkische bank
IBAN: HR6924020061100729275
Model i poziv na broj: 00 – OIB sudionika
Naznaka: za kongres NUTRICIONIZAM & DIJETETIKA

Prilikom uplate navesti ime i prezime sudionika, naziv ustanove/tvrtke i OIB uplatitelja.

Potvrda prijave

Prijava za sudjelovanje smatrat će se važećom nakon primljene potvrde uplate kotizacije koju je potrebno poslati na e-mail: info@hdnd.hr.
Potvrda prijave bit će poslana na e-mail adresu prijavljenog sudionika.

Opći uvjeti

Broj sudionika je ograničen.
Prisustvovanje skupu bodovat će se prema pravilima liječničke i ljekarničke komore.
Slanjem prijave potpisnik je potvrđuje da je suglasan/na sa svim uvjetima prijave, kotizacije i sudjelovanja.

Upute za pripremu sažetka

Molimo autore da se prilikom pisanja sažetka pridržavaju sljedećih tehničkih uputa:
Sažetke na hrvatskom jeziku potrebno je pripremiti u Microsoft Word for Windows, font Times New Roman, font 12. Koristiti jednostruki prored (single space) s poravnatim marginama (justi ed alignment). U sažetku treba opisati cilj rada, glavne rezultate istraživanja i kratak zaključak. Autorima se savjetuje da sažetak ne bude prekratak (dozvoljeno 500 riječi) i općenit. Uz sažetak navesti do pet ključnih riječi, odvojenih zarezom.

 • Margine 3,0 cm lijevo, 2,5 cm gore, dolje i desno.
 • Naslov rada pisati malim slovima podebljano, font 14, lijevo poravnanje.
 • Naslov rada treba biti precizan, maksimalno 100 znakova ne računajući razmake između riječi.
 • Autore (puna imena i prezimena svih autora, bez titula) pisati malim slovima, font 12.
 • Adresu pisati malim slovima, italic, font 11. Samo za kontakt osobu iza potpune adrese navesti i e-mail (u zagradi).
 • Ključne riječi treba pozicionirati ispod Sažetka.
 • U sažetku nije dopušteno prikazivati tablice, gra kone, crteže i slično.

Za slanje sažetka, dokument ( le) označiti prezimenom načinom aktivnog sudelovanja i prezimenom prvog autora (npr. oral_kovacevic ili poster_kovacevic) i poslati u elektronskom obliku na e-mail adresu:info@hdnd.hr zaključno do 15.travnja 2016. godine.

Partneri