Hrvatsko društvo nutricionista i dijetetičara započelo s radom

Hrvatsko društvo nutricionista i dijetetičara (HDND) osnovano u lipnju 2014. provelo je sve potrebite radnje nužne za nesmetan početak rada u 2015. godini. Društvo je osnovano u cilju promicanja spoznaja o pravilnoj prehrani te razvitka i unapređenja prehrane u Republici Hrvatskoj, stručnog i znanstvenog rada te njegovanja digniteta struke. HDND u okviru svoje djelatnosti predstavlja nutricioniste i dijetetičare u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu.

Za 2015. godinu Društvo ima u planu održavanje dva stručna skupa; Konferenciju o profesiji nutricionista i dijetetičara te Dane bolničke prehrane koji se održavaju već treći put, ali ove godine prvi put u službenoj organizaciji HDND-a.

Društvo je uputilo službeni zahtjev za učlanjenje u Hrvatsko društvo prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista koji je prihvaćen.

Podršku radu Društva iskazali su Hrvatski liječnički zbor i Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Društvo je zajedno s Hrvatskim društvom za kliničku prehranu HLZ-a uključeno u međunarodni projekt u okviru inicijative ENHA (European Nutrition for Health Alliance), a Hrvatska komora medicinskih sestara iskazala je interes za suradnju s Društvom na projektu cjeloživotnog učenja.