7. DANI BOLNIČKE PREHRANE 

Stručno-znanstveni skup za nutricioniste/dijetetičare, liječnike, medicinske sestre i ostale zdravstvene djelatnike uključene u skrb o prehrani bolesnika.

Tema 7. dana bolničke prehrane je utjecaj prehrane na kardiometaboličke čimbenike rizika.

Datum i mjesto održavanja

15.3.2024. godine (petak) od 10 do 16 sati

OB Zadar, Poliklinika, Ljudevita Posavskog 7, 23000 Zadar

Program
11,30 – 12,00 Registracija
12,15 – 12,35 Otvaranje stručnog skupa: Prof.dr.sc. Darija Vranešić Bender
12,00 – 12,15 Značaj prehrane i načina života u liječenju kardioloških bolesnika: Prof. Dražen Zekanović (OB Zadar)
12,35 – 12,55 Prevencija kardiovaskularnih bolesti i metaboličkog sindroma: teorija vs. praksa: Petra Brok, mag.nutr. (ZJZ ZD)
12,55 – 13,15 Mediteran na tanjuru – iz znanosti u praksu: Monika Andrašić, mag.nutr. (KBC Zagreb)
13,15 – 13,35 Utjecaj upalnog indeksa prehrane različitih prehrambenih obrazaca na regulaciju glikemije i lipidnog profila kroz 12 mjeseci: Dr.sc. Irena Martinis, mag.nutr. (KB Dubrava)
13,35 – 13,50 Rasprava
13,50 – 14,50 Pauza za ručak

14,50 – 15,10 Analiza nutrigenomskih testova u kardioloških bolesnika: Dr.sc. Eva Pavić (KBC Zagreb)
15,10 – 15,30 Prikaz slučaja bolesnika sa šećernom bolesti na stacionarnoj kardiološkoj rehabilitaciji: nutritivna terapija i edukacija uz kontinuirano praćenje glukoze: Vanja Đurica, mag.nutr. (Thalassotherapia Opatija)
15,30 – 16,00 Diskusija: Kvaliteta bolničkih obroka u svjetlu nedostatka djelatnika
16,00 – 18,00 Izlet: grupni obilazak zadarskih znamenitosti
18,30 – 20,00 Večera

Organizator

Hrvatsko društvo nutricionista i dijetetičara

Organizacijski odbor

Prof.dr.sc. Darija Vranešić Bender, dipl.ing

Dr.sc. Eva Pavić, univ.spec., dipl.ing.preh.teh.

Doc.dr.sc. Valentina Rahelić, mag.nutr.

Sara Cobal, mag.nutr.

Antonela Režan, mag.nutr.

Ljilja Balorda, dr.med., univ. mag. sanit. publ. spec. javnog zdravstva.

Prijavnica