Stručni sastanak “Prevencija ateroskleroze – uloga prehrane”

HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI, Razred za medicinske znanosti – Odbor za aterosklerozu i HRVATSKO DRUŠTVO ZA ATEROSKLEROZU i ove godine, već tradicionalno, 19. travnja 2016. godine organizira ZNANSTVENI SASTANAK – PREVENCIJA ATEROSKLEROZE – ULOGA PREHRANE.

Sastanak će se održati u utorak 19. travnja 2016. godine od 12.00 – 16.00 sati u Knjižnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu (iza Glavne zgrade), Strossmayerov trg 14

Program:

Radno predsjedništvo: Ž. Reiner, M. Pećina, E. Pavić

12:00 – 12:05 Akademik Z. Kusić
Pozdravna riječ
12:05 -12:10 Akademik M. Pećina
12:10 – 12:15 Akademik Ž. Reiner
12:15 – 12:35 Akademkinja V. Demarin
Prehrana – prvi korak u prevenciji moždanog udara
12:35 – 12:55 Prof. dr.sc. B. Jelaković
Sol i ateroskleroza
12:55 – 14:15 Prof.dr. sc. V. Vuksan
Uloga nitrata u prevenciji ateroskleroze
14:15 – 14:30 Dr.sc. I. Pećin
Dislipidemija i ateroskleroza
14:30 – 14:45 Mag.spec. E. Pavić
Prehrana i trigliceridi
12:45 – 15:00 Mag.nutr. V. Uroić
Prehrana i LDL
15:00 – 15:15 Doc.dr.sc. D. Vranešić
Prehrana i HDL
15:20 – 15:40 Prof. dr.sc. M. Mišigoj Duraković
Sport i ateroskleroza
15:40 – 16:00 Rasprava

Organizacijski odbor:

Predsjednik: Ž. Reiner
Administrativna tajnica: T. Pavičić Mlinar

Sudjelovanje na sastanku biti će vrednovano bodovima Hrvatske liječničke komore
HAZU, Razred za medicinske znanosti, Zagreb, Zrinski trg 11
Tel: 01/4895-171, 4895-111; e-mail: vocak@hazu.hr

Automobili se mogu parkirati u javnoj garaži Importanne – uz hotel Esplanade