ENDietS studentska konferencija u Granadi

U španjolskom gradu Granadi od 7. do 10. rujna održan je 17. Međunarodni kongres dijetetike (eng. International Congress of Dietetics). Na istom mjestu Europska mreža studenata dijetetike (eng. European Network of Dietetic Students, ENDietS) u četvrtak, 6. rujna, organizirala je studentsku konferenciju.

ENDietS studentska konferencija

Studenti iz cijelog svijeta su prisustvovali 2. ENDietS konferenciji kako bi zajedno učili te izmijenili svoja znanja i iskustva. Nakon kratke dobrodošlice, španjolske su studentice probile led prezentacijom o prehrambenim navikama svoje zemlje i pozivom sudionika da kušaju lokalne specijalitete za vrijeme svojeg boravka u Granadi. Sljedeća je prezentacija informirala studente o IMPECD-u, projektu o unaprijeđenju edukacije i kompetencije u dijetetici (eng. IMProving Education and Competences in Dietetics, IMPECD) koji se provodi kao masovni slobodni internetski tečaj. Cilj mu je razviti i unaprijediti vještine u profesiji dijetetičara pomoću slučajeva iz stvarnog života iz kojih studenti i stručnjaci mogu virtualno učiti. Jednom kada postane dostupan, svakako će biti od velike koristi.

Radionice su potaknule studente na zajednički rad i pronalazak kreativnih rješenja na zadane probleme. To je bila sjajna prilika za povezivanje unutar malih grupa. Prva se radionica bavila osmišljavanjem istraživanja o prehrambenim i životnim navikama studenata na međunarodnoj razmijeni, što bi ujedno mogla postati tema budućih završnih i diplomskih radova. Bilo je zanimljivo vidjeti kako svaka grupa na drugačiji način pristupa zadatku. Druga se radionica bavila problematikom multikulturalnosti u zdravstvenim ustanovama koja je aktualni izazov s obzirom na prisutnu izbjegličku krizu. Sudionici su stavljeni u poziciju dijetetičara koji suočenog sa preprekama u komunikaciji i vjerskim razlikama. Iz konstruktivne su diskusije na kraju proizašle inovativne ideje o tome što učiniti i kako pristupiti takvim pacijentima.

Četiri studenta dobila su priliku predstaviti projekt u kojem su sudjelovali za vrijeme obrazovanja i govoriti o svojim iskustvima. Bilo je nadahnjujuće vidjeti što su sve mladi ljudi sposobni učiniti i veoma poticajno za mlađe kolege da se uključe u izvannastavne aktivnosti.

Na kraju konferencije je održan godišnji sastanak ENDietS-a s ciljem odabira novih članova rukovodstva za nadolazeću godinu. U konačnici su se timu pridružile dvije nove predsjednice, te članovi za javno zdravstvo i internetsku komunikaciju.

17. Međunarodni kongres dijetetike u Granadi

Teme ovogodišnjeg Međunarodnog kongresa dijetetike su bili “održivost” i “održiva prehrana”. Događaj je zbog toga izbjegavao korištenje papira: program i sve informacije bile su dostupne na mobilnoj aplikaciji, poster sekcija je bila izložena na pet velikih ekrana na dodir, a čak je i potvrda o sudjelovanju bila isporučena preko interneta. Za ručak su bili servirani vegetarijanski obroci, a ostaci su donirani kako bi se podržala tema Kongresa.

Kongres je ugostio više od tisuću posjetitelja iz cijelog svijeta. Predavanja i radionice održavale su se istovremeno u osam različitih auditorija, od kojih su dva imala simultane prevoditelje s engleskog, odnosno španjolskog jezika. Usprkos širokom spektru tema, održivost je bila naglašavana u više prilika. Posao dijetetičara nije samo brinuti za prehranu svojih klijenata već istovremeno paziti i na okoliš. Postoji samo jedna Zemlja, stoga je održivi pristup u proizvodnji i konzumaciji nužan kako bi se sačuvali resursi za buduće generacije. U ovom bi slučaju organska i lokačno uzgojena hrana mogle biti dobra alternativa trenutnoj industrijaliziranoj masovnoj proizvodnji hrane. Mahatma Gandhi je jednom rekao: ”Zemlja ima dovoljno resursa da zadovolji potrebe svakog čovjeka, ali ne i pohlepu svakog čovjeka.”

Karla Ferk, predsjednica Europske mreže studenata dijetetike