1. međunarodni kongres o disfagiji u Ljubljani

Zajedno gradimo mostove u multidisciplinarnom pristupu disfagiji:
kada, tko, gdje i zašto?

U Ljubljani će se od 19. do 21. svibnja 2016. godine održati kongres o disfagiji u organizaciji Slovenskog udruženja za disfagiju pod pokroviteljstvom Europskog udruženja za disfagiju. Kongres se održava u hotelu Grand Union u Ljubljani. Tema kongresa je „Gradimo mostove zajedno: kada, tko, gdje i zašto?“ s naglaskom na multidisciplinarni pristup radu s disfagijama.

Predavači su renomirani stručnjaci iz Europe koji su u svojem dugogodišnjem radu postigli značajne rezultate na području dijagnostike i rehabilitacije disfagija. Teorijski dio kongresa pratiti će izvođenje praktičnih radionica u skladu sa novim i inovativnim spoznajama.
Kongres je prilika da upoznamo i predstavimo nova saznanja na području disfagija, također da se izmjene praktična iskustva koja su lako primjenjiva u svakodnevnom radu. Pozivamo Vas da prijavite Vaše radove kako bismo svi zajedno potaknuli daljnji razvoj ovog područja uz konkretnu izmjenu znanja i vještina.

Ovaj kongres rijedak je stručni događaj i izuzetna prilika za sve one koji se u svojem radu susreću sa disfagijom.

Sve potrebne infomracije možete pronaći na web stranici Kongresa, http://disfagija.si/sl/program/.