4. kongres Hrvatskog društva nutricionista i dijetetičara

Tematske cjeline: Paneli i plenarna predavanja o aktualnim temama u nutricionizmu Prikazi javnozdravstvenih projekata Održivost i zaštita planeta: nutricionistički aspekti Nove smjernice za prehranu kod šećerne bolesti Prevencija i liječenje debljine u Republici Hrvatskoj Dijetoterapija i klinička prehrana u različitim kliničkim indikacijama Kontaminanti u hrani i utjecaj na razvoj bolesti Prikazi dobrih praksi Prikazi slučajeva […]