Hrvatsko društvo nutricionista i dijetetičara započelo s radom

Hrvatsko društvo nutricionista i dijetetičara (HDND) osnovano u lipnju 2014. provelo je sve potrebite radnje nužne za nesmetan početak rada u 2015. godini. Društvo je osnovano u cilju promicanja spoznaja o pravilnoj prehrani te razvitka i unapređenja prehrane u Republici Hrvatskoj, stručnog i znanstvenog rada te njegovanja digniteta struke.