2.kongres Hrvatskog društva nutricionista i dijetetičara

NUTRICIONIZAM & DIJETETIKA 2018
2.kongres Hrvatskog društva nutricionista i dijetetičara
Zagreb, Hotel Westin 15.-16.lipnja 2018.

PROGRAM

Petak, 15. lipnja 2018.

12:00 – 12:15 OTVARANJE KONGRESA
12:15 – 12:45 Evolution of Nutrition and Dietetics and its bright future
Vladimir Vuksan
12:45 – 13:00 Personalizirana prehrana – budućnost je sada
Donatella Verbanac
13:00 – 13:15 Kako izgraditi i očuvati integritet profesije nutricionista
Iva Bele
13:15 – 13:30 (Naše klasje): Jesu li nutritivno vrjedniji proizvodi doista kvalitetniji?
Zoran Šimunić
13:30 – 13:45 Očekivanja i izazovi prilikom zaštite tradicionalnih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
Jelena Đugum
13:45 – 14:00 Inicijativa od globalnog prema lokalnom:Hrana domaćih proizvođača u bolničkoj prehrani
Karlo Fadić
14:00 – 14:15 Rasprava
14:15 – 14:45 Pauza za lagani obrok i kavu
14:45 – 15:00 Zašto je danas teško liječiti debljinu?
Mirko Koršić
15:00 – 15:15 Problem adherencije u dijetoterapiji
Maja Ortner Hadžiabdić
15:30 – 15:50 Donosi li dijetoterapija šećerne bolesti uštede u zdravstvenom sustavu, teorija i praksa
Eva Pavić
15:50 – 16:05 Koristi i rizici nadomjeska kalcija i vitamina D u prevenciji i liječenju osteoporoze
Zlatko Giljević
16:05 – 16:20 Rasprava
16:20 – 17:15 Dnevna bolnica za liječenje debljine u djece: naš sustav rada i rezultati
Radionica
17:15 – 17:45 Pauza za kavu
17:45 – 18:00 Pristup bolesniku nakon operacije srca-naša iskustva (prikaz slučaja)
Irena Martinis
18:00 – 18:15 Utjecaj edukacije i načina pripreme i termičke obrade namirnica na razinu fosfata u serumu kod bolesnika na hemodijalizi
Ivica Vrdoljak
18:15 – 18:30 Nutritivne intervencije u nealkoholnoj masnoj bolesti jetre
Darija Vranešić Bender
18:30 – 18:45 Uloga nutricionista u praćenju pretilih bolesnika nakon “sleeve resekcije želuca” u KB Dubrava (prikaz slučaja)
Mirna Lasić
18:45 – 19:00 Rasprava

Subota, 16. lipnja 2018.

09:30 – 09:45 Uloga nutricionista u dijagnostici i terapiji nutritivne alergije
Adriana Miletić Gospić
09:45 – 10:00 Uloga nutricionista u kontroli astme i njezinih komorbiditeta
Ivona Višekruna
10:00 – 10:15 Škola atopije – uloga nutricionista
Suzana Ožanić Bulić i Petra Pejnović
10:15 – 10:30 Bezglutenska prehrana
Tena Niseteo
10:30 – 10:45 Rasprava
10:45 – 11:00 Evaluacija jelovnika u osnovnim školama
Lea Pollak
11:00 – 11:15 Noviteti u sustavu kontrole pesticida kao doprinos kvalitetnijoj i sigurnijoj hrani na tržištu
Iva Pavlinić Prokurica
11:15 – 11:30 Važnost prehrane u očuvanju oralnog zdravlja
Hrvoje Jurić
11:30 – 11:45 Unapređenje javnozdravstvenog nutricionističkog programa promocijom hidratacije među radnicima
Gordana Kenđel Jovanović, Sandra Pavičić Žeželj
11:45 – 12:00 Prednosti konzumacije prirodne mineralne vode (sponzorirano predavanje, Jamnica)
Mašenjka Katić
12:00 – 12:15 Rasprava
12:15 – 12:45 Pauza za kavu
12:45 – 13:00 Smjernice za kliničku prehranu u upalnim bolestima crijeva
Željko Krznarić
13:00 – 13:15 Minute for IBD – Sastav fekalne mikrobiote u odraslih novodijagnosticiranih bolesnika s upalnim bolestima crijeva
Mihaela Perić
13:15 – 13:30 Intravenska primjena vitamina
Dina Ljubas Kelečić
13:30 – 13:45 System biology in nutrition
Ana Jurinjak Tušek
13:45 – 14:00 Rasprava
14:00 – 15:00 Ručak
15:00 – 15:15 Prehrana i dodaci prehrani u prevenciji i terapiji cervikalne displazije
Dubravka Vitali Čepo
15:15 – 15:30 Nutricionizam u ljekarničkoj praksi – naša iskustva
Tena Škunca
15:30 – 15:45 Važnost mikrobiote u sportaša
Nenad Bratković
15:45 – 16:00 Rasprava
16:00 – 17:00 DVORANA 1
Zajednička radionica studentske udruge Probion (PBF) i Sekcije za promociju pravilne prehrane Medicinskog fakulteta u Zagrebu: Medicinska i nutritivna terapija odabranih slučajeva bolesnika
17:00 – 18:00 DVORANA 1
Zajednička radionica studentske udruge Probion (PBF) i Sekcije za promociju pravilne prehrane Medicinskog fakulteta u Zagrebu: „MIND prehrana u funkciji prevencije neurodegenerativnih bolesti“
16:00 – 18:00 DVORANA 2
Razumijevanje poremećaja hranjenja: anoreksija, bulimija i prejedanje
Hrvoje Handl, Maja Žanko i Jelena Mavrović
18:00 – 18:15 Završna riječ i zatvaranje kongresa

Tematske cjeline:

 • Uloga nutricionista i dijetetičara u zdravstvenom sustavu
 • Praktični aspekti dijetoterapije
 • Prikazi slučajeva bolesnika
 • Opća i klinička primjena biološki aktivnih spojeva
 • Mikrobiota u zdravlju i bolesti
 • Dodaci prehrani i hrana za specijalne skupine bolesnika
 • Razmjena iskustava i znanja
 • Paneli o aktualnim temama u nutricionizmu
 • Radionice
 • i još mnogo zanimljivih tema

Organizacijski odbor: doc.dr.sc. Darija Vranešić Bender, Eva Pavić, dipl.ing., univ.spec., dr.sc. Lea Pollak, mr.sc., Ivan Vrdoljak, dipl.ing., mr.sc. Irena Martinis, dipl.ing., Valentina Uroić, mag.nutr., Sandra Krstev Barać, mag.nutr., Anka Jurković, dipl.ing., Mirna Lasić, mag.nutr.

Znanstveni odbor: prof.dr.sc. Željko Krznarić, prof.dr.sc. Mirjana Hruškar, prof.dr.sc.Damir Ježek, doc.dr.sc. Zvonimir Šatalić, prof.dr.sc. Ines Panjkota Krbavčić, doc.dr.sc. Donatella Verbanac, doc.dr.sc. Zlatko Giljević, prof.dr.sc. Mirko Koršić, prof.dr.sc. Nada Vahčić, prof.dr.sc. Davor Štimac.

Organizator: Hrvatsko društvo nutricionista i dijetetičara

 

Poštovani članovi društva, kolege i prijatelji,

Čast nam je pozvati Vas na međunarodni kongres „NUTRICIONIZAM I DIJETETIKA 2018“, 2. Kongres Hrvatskog društva nutricionista i dijetetičara koji će se održati od 15. – 16. lipnja 2018. u Zagrebu, u Hotelu Westin. Ovaj kongres plod je i nastavak našeg zajedničkog rada te domaće i međunarodne suradnje. Na kongresu ćemo predstaviti brojne nove znanstvene, stručne i praktične spoznaje na području nutricionizma i dijetetike, a sve u interesu razmjene znanja i iskustava te jačanja kompetencija. Pozivamo Vas da svojim sudjelovanjem kongres učinite još uspješnijim.

Organizacijski odbor

4. dani bolničke prehrane

Dijalog o izazovima svakodnevnog rada nutricionista i dijetetičara u zdravstvenom sustavu namijenjen nutricionistima, dijetetičarima, liječnicima, medicinskim sestrama.

9. lipnja 2017. / Rijeka, Hrvatska
Medicinski fakultet u Rijeci / Ul. Braće Branchetta 20/1, 51000 Rijeka (dvorana 2, 2. kat)

 

MJESTO ODRŽAVANJA:
Medicinski fakultet u Rijeci
Ul. Braće Branchetta 20/1, 51000 Rijeka
(dvorana 2, 2. kat)

ORGANIZATORI:
Hrvatsko društvo nutricionista i dijetetičara
KBC Rijeka
Medicinski fakultet u Rijeci

ORGANIZACIJSKI ODBOR:

 • Maja Obrovac Glišić, mag.nutr., predsjednica Organizacijskog odbora
 • Vanja Đurica, mag.nutr.
 • Prof.dr.sc. Davor Štimac, dr.med.
 • Prof.dr.sc. Željko Krznarić, dr.med.
 • Doc.dr.sc. Darija Vranešić Bender, dipl.ing.
 • Eva Pavić, dipl.ing, mag.univ.spec.
 • Mr.sc. Irena Martinis, dipl.ing.
 • Mr.sc. Ivica Vrdoljak, dipl.ing.
 • Valentina Uroić, mag.nutr

Program / petak / 9. lipnja 2017.

09:00 – 10:00 Okupljanje uz dobrodošlicu domaćina i organizacijskog odbora
09:45 – 10:00 Otvaranje stručnog skupa
Vanja Đurica, Darija Vranešić Bender
10:00 – 11:00 Postupak objedinjene javne nabave –
izazovi u svakodnevnom radu
Moderatori: Ivica Vrdoljak, Maja Obrovac Glišić
11:00 – 11:30 Nutricionisti u zdravstvenom sustavu – prepoznavanje i vrednovanje rada
Moderatori: Eva Pavić, Darija Vranešić Bender
11:30 – 12:00 Pauza za kavu
12:00 – 12:30 Nutritivni timovi i konzilijarna djelatnost
Željko Krznarić
12:30 – 14:00 Dijalog na temu organizacije procesa nutritivne skrbi u bolnicama, domovima zdravlja i javnozdravstvenim ustanovama
Moderatori: Irena Martinis, Darija Vranešić Bender
12:30 – 12:45 Pregled organizacije nutritivne skrbi u bolnicama u Republici Hrvatskoj
Irena Martinis
12:45 – 13:00 Organizacija rada Sektora za prehranu i dijetetiku KBC-a Zagreb
Valentina Uroić
13:00 – 13:15 Organizacija rada Dijetetike u KB Dubrava
Mirna Lasić
13:15 – 13:30 Organizacija rada Službe za prehranu i dijetetiku u KBC Split
Dora Bučan
13:30 – 13:45 Dijetetika i savjetovalište za prehranu Dječje bolnice Srebrnjak
Ivona Višekruna
13:45 – 14:00 Pregleda rada nutricionističkih savjetovališta pri Zavodima za javno zdravstvo u RH
Ljilja Balorda, Petra Brok
14:00 – 15:30 Radni ručak
15:30 – 17:00 Otvorene teme
Koordinatorice sekcije: Vanja Đurica, Valentina Uroić
15:30 – 15:50 Primjer dobre prakse suradnje odjela dijetetike KBC-a Rijeka i Udruge za celijakiju Primorsko-Goranske županije Rijeka
Jelena Margetić, Marina Kozina, Marina Milinović
15:50 – 16:10 Primjena tehnoloških inovacija u pripremi hrane
Luka Perman
16:10 – 16:30 Bolnička prehrana i dijetetičke metode
Tomislav Kranjec, Ivica Vrdoljak
16:30 – 16:50 Izvješće o radu društva u 2016. godini
Darija Vranešić Bender
16:50 – 17:30 Zaključci skupa, kratki informativni blok i zahvale

Pridružite se konferenciji Europske federacije udruženja dijetetičara u Rotterdamu! Budućnost je sada. Ne propustite priliku biti dio nje.

Europska mreža studenata dijetetike (eng. European Network of Dietetic Students, ENDietS) osnovana je od strane studenata nutricionizma i dijetetike iz cijele Europe. ENDietS je međunarodno usmjerena mreža, uključena u rad Europske federacije društava dijetetičara (eng. Federation of the Associations of Dietitians, EFAD), koja predstavlja interese svih europskih dijetetičara te nadograđuje i promovira struku. Misija ENDietS-a je osigurati platformu za ujedinjenje, unaprjeđenje i osnaživanje studenata nutricionizma, dijetetike i ostalih srodnih znanstvenih područja. Unutar mreže promiče se dijeljenje iskustava i znanja te stjecanja novih poznanstava:

 • organizacijom aktivnosti cjeloživotnog učenja (eng. Life Long Learning, LLL) u obliku webinara koje drže stručnjaci i studenti iz različitih država
 • objavljivanjem kulinarskih demonstracija i kreativnih recepata
 • širenjem iskustava nedavno diplomiranih stručnjaka (alumni) u pisanju životopisa i motivacijskog pisma te njihovih savjeta povezani uz traženje posla i ostvarivanje radnog odnosa
 • objavljivanjem najnovijih vijesti iz područja nutricionizma i dijetetike na društvenim mrežama
 • razmjenom iskustava i savjeta među studentima na društvenim mrežama
 • organizacijom Studentskog dana u sklopu EFAD-ovog kongresa

Studenti danas, dijetetičari sutra

Drugi ENDietS Studentski dan organiziran je u sklopu Međunarodnog kongresa dijetetike u Granadi, 6. rujna 2016. Studenti su dobili priliku prezentirati projekte u kojima su sudjelovali i svoja iskustva sa stručne prakse što je dodatno motiviralo mlađe kolege iz publike. Radionice su potaknule studente na kreativnost i rad u malim skupinama. Nadalje, sudionici su stavljeni u poziciju dijetetičara koji se suočava s postojećim preprekama u komunikaciji i vjerskim razlikama za vrijeme izbjegličke krize.

ENDietS nastavlja pružiti europskim studentima jedinstveno iskustvo, ne samo u području dijetetike, već i u komunikaciji i u stvaranju novih poznanstava. Sljedeći Studentski dan održat će se u Rotterdamu 28. rujna 2017., na prvi dan EFAD-ove konferencije “Budućnost je sada” (28.-30. rujna). Pozivamo sve studente da se pridruže aktivnostima koje organizira ENDietS. Uključivanjem u rad ENDietS-a imat će priliku čuti brojne novosti iz područja nutricionizma i dijetetike, sudjelovati u zanimljivim radionicama i izmjenjivati iskustva sa studentima iz drugih država.

Kako bi obogatili program, ENDietS traži izlagače za Studentski dan. Nedavno diplomirani stručnjaci (alumni) koji rade u području nutricionizma i dijetetike, te studenti nutricionizma i dijetetike koji su spremni podijeliti iskustva stečena na praktičnom radu, razmjeni ili nekom projektu, imat će priliku govoriti o svom radu. Izlagačem možete postati slanjem životopisa, sažetka rada i kratkog motivacijskog pisma na endiets@efad.com.

Posjetite i službenu web stranicu 10. EFAD-ove konferencije na kojem možete saznati detaljnije informacije povezane uz Studentski dan te konferenciju “Budućnost je sada”.

Karla Ferk, predsjednica Europske mreže studenata dijetetike

17th International Congress of Dietetics, Granada, Spain 2016

U Granadi, Španjolska, održat će se 17. međunarodni kongres posvećen dijetetici i nutricionizmu, u razdoblju od 7. do 10. rujna 2016, s naglaskom na važnost i ključne uloge dijetetičara i nutricionista u različitim sferama rada. Fundacion Espanola de Dietistas-Nutricionistas (fed-n) i International Confederation of Dietetic Associations (ICDA), kao glavni organizatori kongresa, željeli su razmjenom iskustava, znanja te inovativnih rješenja u svakodnevnoj praksi dijetetičara i nutricionista pridonijeti ostvarivanju slogana „Going to sustainable eating!“ koji predstavlja i ključnu poruku kongresa.

U Granadi će se u razdoblju od 7. do 10. rujna održati bogati program u sklopu kojeg će, zasigurno, svatko pronaći nešto od vlastitog interesa. Svakoga dana održavat će se predavanja, radionice te okrugli stolovi u devet različitih dvorana koji će bit posvećeni različitim temama. Program kongresa, kao i sve ostale detalje, možete pronaći na: http://www.icdgranada2016.com.

Aktualno o nutricionizmu i dijetetici

U Zagrebu je od 10. – 11. lipnja 2016. u organizaciji Hrvatskog društva nutricionista i dijetetičara održan međunarodni kongres „Nutricionizam i dijetetika 2016“ koji je okupio 300 sudionika iz 9 zemalja Europe.

Kroz više od 40 predavanja tijekom dva dana, stručnjaci s područja nutricionizma i dijetetike iz Hrvatske i Europe, razmijenili su iskustva u ovom važnom području za svakodnevni život i zdravlje potrošača.

Doc.dr.sc. Darija Vranešić Bender, predsjednica Organizacijskog odbora kongresa ukazala je na važnost prepoznavanja profesije nutricionista u sklopu zdravstvenog sustava

Jedan od ciljeva kongresa je promicanje struke nutricionista i dijetetičara, budući da profesija nutricionista i dijetetičara još uvijek nije adekvatno prepoznata u okviru zdravstvenog sustava. Stoga je Hrvatsko društvo nutricionista i dijetetičara uputilo zamolbu Ministarstvu zdravlja s potpisima približno 200 sudionika za uvrštavanje zanimanja nutricionist/dijetetičar u Uredbu o nazivima radnih mjesta u javnim službama, kako bi se to zanimanje uvrstilo u službene klasifikacije zanimanja. Predsjednica Hrvatskog društva nutricionista i dijetetičara, doc. dr. sc. Darija Vranešić Bender istaknula je kako je profesija nutricionista i dijetetičara u Republici Hrvatskoj sve više tražena, no potrebno je uvesti je i u službene državne akte, budući da se u ovome trenutku rad nutricionista u javnim službama ne evidentira adekvatno.

U prilog značaju i rastu interesa za profesiju nutricionista i dijetetičara govorila je i zamjenica predsjednice Europske federacije udruženja dijetetičara (EFAD), Annemieke van Ginkel iz Nizozemske. U svojem izlaganju pokazala je i rezultate cost-effectiveness analize koja je pokazala kako se za svaki euro, utrošen na nutricionističko savjetovanje bolesnika, društvo dobiva natrag približno 14,00 – 63,00 EUR. Ušteda se odnosi na poboljšanje zdravstvenog statusa bolesnika, smanjeni trošak za zdravstveni sustav i poboljšanje produktivnosti populacije. Na europskoj razini, dijetetičari su prepoznati kao zdravstveni djelatnici, a njihov glas sve se više čuje.

Podršku kongresu dalo je i Ministarstvo zdravlja te Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske, a na otvaranju je zamjenik ministra poljoprivrede, g. Tugomir Majdak istaknuo: „Vlada RH i Ministarstvo poljoprivrede prepoznali su proizvodnju hrane kao jedno od ključnih pitanja ne samo gospodarskog razvoja već i dobrobiti društva u cijelosti. Nakon dugo vremena, pristupa se izradi Strategije razvoja poljoprivrede i prehrambene industrije Republike Hrvatske koja će biti izrađena do kraja godine. Danas više nije dovoljno proizvoditi samo sigurnu i kvalitetnu hranu već hrana mora biti nutritivno vrijedna. Uravnotežena i raznovrsna prehrana jedan je od ključnih faktora zdravlja, dugovječnosti, vitalnosti i kvalitete života. Međutim, pretilost i druge uz prehranu vezane nezarazne bolesti su jedan od najvećih javnozdravstvenih izazova. Teret bolesti povezanih s neadekvatnom prehranom u Europi, ali i globalno, je sve veći.“

Mediteranska prehrana, kao zlatni model pravilne prehrane i dijetoterapije brojnih bolesti današnjice, istaknuta je kroz brojna predavanja, a u cijelosti se toj temi posvetio prof. dr. sc. Željko Krznarić, predsjednik Hrvatskog liječničkog zbora. U izlaganju je istaknuo kulturološku ulogu mediteranske prehrane u održanju nacionalnog identiteta, ali i brojne zdravstvene prednosti tog tradicionalnog i nama bliskog načina prehrane. Nažalost, iako je sve više dokaza koji govore u prilog zdravstvenim blagodatima mediteranske prehrane, vidljivo je i da taj obrazac prehrane nestaje s prostora Mediterana.

Doajen nutricionizma dr.sc. Ignac Kulier istaknuo je brojne prednosti konzumacije mahunarki, budući da je FAO proglasio 2016.godinu godinom mahunarki. Na slici s prof. dr.sc. Željkom Krznarićem, predsjednikom Hrvatskog liječničkog zbora

Doajen nutricionizma dr.sc. Ignac Kulier istaknuo je brojne prednosti konzumacije mahunarki, budući da je FAO proglasio 2016.godinu godinom mahunarki. Na slici s prof. dr.sc. Željkom Krznarićem, predsjednikom Hrvatskog liječničkog zbora

Na kongresu su prikazane brojne uspješne prakse suradnje liječnika raznih specijalizacija s nutricionistima i dijetetičarima u zdravstvenom sustavu. Astrid Koch ukazala je na primjere dobre nutritivne prakse u Njemačkoj te istaknula važnu ulogu multidisciplinarnog tima u prevenciji malnutricije bolesnika. Također, prikazan je model suradnje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti na primjeru nutricionističkog savjetovališta u sklopu Doma zdravlja Zagreb Zapad, a predavanje je održao dr. sc. Miro Hanževački, ravnatelj Doma zdravlja Zagreb Zapad uz podršku nutricionistkinje Mirje Jošić iz Vitaminoteke. U nekoliko predavanja koja su održali vrsni liječnici i nutricionisti istaknuta je važnost i snaga dijetoterapije u liječenju brojnih bolesti poput dijabetesa, kardiovaskularnih bolesti, metaboličkih bolesti, bolesti bubrega, debljine i glioblastoma. Jedna sekcija posvećena je mikrobioti, kao sve bitnijem „virtualnom organu“, o kojem su nam najnovije spoznaje iznijeli dr. sc. Hana Čipčić Paljetak i dr. sc. Marko Brinar. Prikazan je i projekt Hrvatske zaklade za znanost pod vodstvom doc.dr.sc. Donatelle Verbanac, MINUTE for IBD koji se bavi proučavanjem sastava mikrobiote u bolesnika oboljelih od upalnih bolesti crijeva.

Na kongresu je bilo riječi i o sigurnosti i kvaliteti hrane, uvijek aktualnim temama o kojima su govorile prorektorica prof.dr.sc. Mirjana Hruškar i doc.dr.sc. Jelena Đugum s Ministarstva poljoprivrede RH. Nutricionizam je vrlo atraktivna znanost, ali i često se susrećemo i s potencijalnim kontroverzama na ovome polju, posebice kada je riječ o prehrani sportaša, ostatcima pesticida i zadržavanju nutritivnih svojstava u konzerviranoj hrani, blagotvornom utjecaju umjerene konzumacije alkohola i brojnim drugim temama o kojima se govorilo na ovome kongresu.

Nutrijenti od javnozdravstvenog značaja

Kroz nekoliko predavanja prikazane su aktualne nacionalne europske i američke smjernice za pravilnu prehranu te recentne izmjene u tumačenju smjernica. Kao ključni nutrijenti od javnozdravstenog značaja prepoznati su sol, dodani šećer i trans masne kiseline. Budući da se u Hrvatskoj već dugi niz godina radi na osvješćivanju problema prekomjernog unosa soli kroz strateške planove i inicijative, posebni je značaj stavljen upravo na tu temu. Na primjeru jedne hrvatske mesne industrije, pokazano je kako je moguće smanjenje udjela soli od čak 25% u cijeloj kategoriji mesnih prerađevina što ima značaj i na populacijskoj i javnozdravstvenoj razini.

Unatrag dvadesetak godina studije kontinuirano pokazuju kako je znatno važnija kvaliteta unesenih masti u prehrani od kvantitete, a kao apsolutno štetne prepoznate su trans masne kiseline koje nastaju hidrogeniranjem biljnih ulja. Štoviše, američki FDA objavio je kako se trans masne kiseline više ne nalaze na GRAS listi (Generally Recognized as Safe), a Danska ih je u potpunosti zabranila zakonom. Konzumacija trans-masnih kiselina u Hrvatskoj je značajno snižena unatrag posljednjih 10 godina zbog tehnoloških inovacija u proizvodnji margarina, međutim, još je uvijek potrebno uvesti izmjene u recepture proizvoda koji sadrže djelomično hidrogenirane masti, poglavito u skupini pekarskih i konditorskih proizvoda. Važnost razmatranja ukupnog unosa dodanog šećera posebno je istaknuta kroz američke smjernice, a na američkim deklaracijama bit će obvezno navođenje dodanog šećera kako bi potrošači imali jasnu informaciju o sadržaju dodanog šećera u proizvodu.

Kako bi svijest i znanje o ovim temama u potrošača rasli, potrebno je kontinuirano provođenje edukativnih projekata o pravilnoj prehrani i tjelesnoj aktivnosti, ali i uvođenje nutrivigilancije koja uključuje praćenje sigurnosti dodataka prehrani. O uvođenju nutrivigilancije na razini Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo govorila je dr. sc. Lea Pollak, a dr. sc. Vedran Poljak prikazao je Strateški plan prevencije kroničnih bolesti u Republici Hrvatskoj.

Gorućem javnozdravstvenom problemu, debljini, bila je posvećena sekcija tijekom koje se govorilo o važnosti adekvatnog pristupa pretilom pacijentu od prof. dr. sc. Mirka Koršića te su dr. Anita Špehar Uroić i dr. sc. Martina Matovinović Osvatić iznijele različita iskustva liječenja debljine u djece i odraslih u dnevnoj bolnici Kliničkog bolničkog centra Zagreb. Javnozdravstveni program „PETICA-igrom do zdravlja“ istaknut je kao primjer dobre prakse kojim se nastoji prevenirati razvoj pretilosti u djece školske dobi, a o kojem je detaljnije govorila Sara Cobal, mag. nutr.

Multidisciplinarni tim pod vodstvom prof. dr. sc. Sanje Kolaček iz Klinike za dječje bolesti u Zagrebu prikazao je neke od nutritivnih dilema u pedijatriji, od rastućeg problema alergija na hranu, pitanja mogućnosti primarne prevencije celijakije, primjene probiotika i nutritivnog statusa djece.

Tijekom trajanja kongresa, sudionici su aktivno biciklirali kako bi ukazali na važnost tjelesne aktivnosti

Tijekom trajanja kongresa, sudionici su aktivno biciklirali kako bi ukazali na važnost tjelesne aktivnosti

Eva Pavić, mag. spec. s KBC-a Zagreb moderirala je panel o pristupu komunikaciji i edukaciji pacijenata o prehrani na kojemu su prof.dr.sc. Veljko Đorđević i doc.dr.sc. Marijana Braš te Sandra Crnko, mag. nutr, govorili o pristupu pacijentu i važnosti komunikacijskih vještina u svakodnevnom radu.

Naši istaknuti psihijatri i članovi multidisciplinarnih timova za liječenje poremećaja hranjenja sudjelovali su na panelu o poremećajima hranjenja na kojemu je istaknuta specifičnost i težina problema i pristup pacijentima koji se značajno razlikuje od pristupa drugim pacijentima koji se upućuju na nutricionističko savjetovanje. Dr. Hrvoje Handl na kraju panela pročitao je pjesmu „Kosti“ koju je napisala pacijentica oboljela od anoreksije nervoze, a svojom interpretacijom i autentičnošću tog umjetničkog djela dočarao je agoniju koja prati tu tešku dijagnozu sa sve većom učestalošću u djevojaka, ali i mladića u Republici Hrvatskoj.

 

Pogledajte video s kongresa.

Prijavite se za newsletter!

Poslovni podaci

KBC ZAGREB
Centar za kliničku prehranu
Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb
OIB: 97346328181
IBAN: HR6924020061100729275

Kontakt podaci

KBC ZAGREB
Centar za kliničku prehranu
Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb

Tel. ++385 (0)1/2367-730
Fax. ++385 (0)1/3740-608
E-mail: info@hdnd.hr