Upravna tijela društva

Skupštinu Društva čine svi redovni članovi Društva.
Predsjedništvo čini sedam članova i predsjednica.

Predsjednica:
doc.dr.sc. Darija Vranešić Bender,

Dopredsjednici:
doc.dr.sc. Zvonimir Šatalić i Eva Pavić, mag.univ.spec.

Tajnica:
Mirja Jošić, dipl.ing.nutr.

Ostali članovi predsjedništva:
dr.sc. Lea Pollak,
Ivan Vrdoljak, dipl.ing.,
Irena Martinis, dipl.ing. i
Maja Obrovac Glišić, mag.nutr.

Blagajnica: Valentina Uroić, mag.nutr.

Nadzorni odbor:

Prof.dr.sc. Željko Krznarić
Prof.dr.sc. Mirjana Hruškar
Prof.dr.sc. Milena Mandić
Prof.dr.sc. Damir Karlović
Prof.dr.sc. Ines Panjkota Krbavčić
Doc.dr.sc. Donatella Verbanac
Doc.dr.sc. Zlatko Giljević
Doc.dr.sc. Dario Rahelić
Jasna Nikić, dipl.oec.
Prof.dr.sc. Nada Vahčić

Stegovna komisija:

Krunoslav Šimunec, dipl.ing.
Anka Jurković, dipl.ing.
Mirna Lasić, mag.nutr.
Branimir Dolibašić, dipl.ing.

Prijavite se za newsletter!

Poslovni podaci

KBC ZAGREB
Centar za kliničku prehranu
Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb
OIB: 97346328181
IBAN: HR6924020061100729275

Kontakt podaci

KBC ZAGREB
Centar za kliničku prehranu
Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb

Tel. ++385 (0)1/2367-730
Fax. ++385 (0)1/3740-608
E-mail: info@hdnd.hr