Djelatnosti

Hrvatsko društvo nutricionista i dijetetičara (HDND) osnovano je u lipnju 2014. godine. Društvo je osnovano u cilju promicanja spoznaja o pravilnoj prehrani te razvitka i unapređenja prehrane u Republici Hrvatskoj, stručnog i znanstvenog rada te njegovanja digniteta struke. HDND u okviru svoje djelatnosti predstavlja nutricioniste i dijetetičare u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu.

Djelatnosti Društva su:

  • stručno i znanstveno kontinuirano usavršavanje: organiziranje i provođenje redovitih predavanja, savjetovanja te stručnih skupova
  • poduka i savjetovanje opće populacije i stručne javnosti
  • suradnja i sudjelovanje u radu medija javnog informiranja, u svrhu komunikacije s pučanstvom o važnosti pravilne prehrane
  • poduzimanje mjera i stvaranje uvjeta za unapređivanje stručnog rada
  • skrb o prevenciji bolesti na koje se može utjecati pravilnom prehranom
  • suradnja sa srodnim i komplementarnim organizacijama i ustanovama
  • međunarodna suradnja i članstvo u međunarodnim srodnim organizacijama

Misija:

Misija Društva je kontinuirano njegovanje digniteta struke, stvaranje uvjeta za kvalitetan rad, poboljšanje kompetencija nutricionista i dijetetičara te međunarodna suradnja.

Vizija:

Poboljšanje statusa nutricionista i dijetetičara u Republici Hrvatskoj te podizanje razine svijesti i znanja populacije Republike Hrvatske o pravilnoj prehrani.

Prijavite se za newsletter!

Poslovni podaci

KBC ZAGREB
Centar za kliničku prehranu
Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb
OIB: 97346328181
IBAN: HR6924020061100729275

Kontakt podaci

KBC ZAGREB
Centar za kliničku prehranu
Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb

Tel. ++385 (0)1/2367-730
Fax. ++385 (0)1/3740-608
E-mail: info@hdnd.hr